DATAKONKRET AB
"Världen skulle vara bättre om företag betraktar sin verksamhet ur ett helhetsperspektiv och ser förändring som ett normalt tillstånd"
Kartlägga & Analysera
Hur en faktabaserad förståelse erhålls för de områden som ett förändringsintiativ omfattar.
Innovera & Specificera
Kreativt arbete för att utforma och specificera lösningar i ett förändringsinitiativ.
Anskaffa & Granska
Metoder för att återanvända, köpa och/eller utveckla, samt testa IT-stöd för tjänster och applikationer.
Införa & Kontrollera
Lösningar och säkerställande att förväntad nytta och användbarhet realiseras.
Operera & Förädla
Hur sjösatta lösningar stöds m h a ITIL.