DATAKONKRET AB
Om Datakonkret AB
Datakonkret är ett konsultföretag med rötter från 1980-talet. Vi fyller snart 30 år. Vårt namn består av två ord - "Data" och "konkret". Ordet "Data" indikerar att vi har vårt ursprung inom IT. Vi är system utvecklare i grunden. Vi har genom åren hjälpt många kunder att utveckla IT-stöd för sina verksamheter. Titta gärna på vår kundförteckning.

Idag föredrar vi att betrakta oss som utvecklare i mer generella termer. Vi utvecklar fortfarande system, framför allt till kunder som behöver IT-stöd till differentierande delar i sin verksamhet, eller till kunder som inte hittar färdiga lösningar på marknaden. Men våra uppdrag idag handlar lika mycket om utveckling och integration av affärsprocesser. Ordet "konkret" syftar på enkelhet, förståbarhet, och stabilitet. Vi har alltid strävat efter att i våra kontakter med medarbetare hos kunder undvika att prata teknik och istället prata om funktion och information. Teknik har vi tillämpat genom användande av effektiva verktyg när vi utvecklar IT-stöd.

Våra duktiga och erfarna konsulter är vår största tillgång. Vi är idag 5 stycken.
Lojaliteten till Datakonkret är också extremt hög, med en genomsnittlig
anställningstid på 22 är.

Det är vi väldigt stolta över.

Några fakta:

Grundat 1988 Kontor i Djursholm, Sverige
Antal anställda 5 (2017) Ägs av Agnetha Fagerlund och Åke Larsson
Aktiebolag (org.nr.556316-5413)